İzmir'in Fiber Optik ve Network Ürünleri Mağazasına Hoş Geldiniz!

Menü

4.10.2021

Bulut Bilişim'in Geleneksel BT Altyapısından Farkı Nedir?        Bulut Bilişim’in Geleneksel BT Altyapısından Farkı Nedir?

        BT altyapısı ticari faaliyetlerin sorunsuz, yüksek performans ve düşük maliyetlerle yürütülmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Ayrıca mevcut altyapının her ne kadar istikrarlı olursa olsun, dijitalleşme ile birlikte devamlı değişim ve gelişim içerisinde olan çevre koşullarına da uyum sağlaması gerekmektedir. Dijital dönüşümün hızlanması ile değişen iş modelleri de işletmelerin geleneksel altyapı yerine bulut sağlayıcı veri merkezlerine yönelmesine sebep olurken; kendi veri merkezlerine veya BT altyapılarına sahip olan firmaların güvenlik ve yönetimsel nedenlerle bulut tabanlı çözümlere olan taleplerinin de hızla arttığı gözlemlenmektedir.

        Geleneksel BT Altyapısı Nedir?
        Geleneksel BT altyapısı, uzak bir sunucu aracılığı ile bir ağa bağlanan masaüstü bilgisayar gibi çeşitli klasik donanım parçalarından oluşur. Bu sunucular genellikle şirket içerisinde yer alır ve donanımı kullanan tüm çalışanlar işletmenin depolanan verilerine ve uygulamalarına erişim sağlar. Bu BT modeline sahip işletmelerde veri hacmi büyüdükçe, veri depolama alanını genişletmek, daha fazla kullanıcıyı desteklemek ve hizmet alanlarını genişletebilmek için ek donanım ve mevcut kapasiteyi artırma ihtiyacı doğar.
Bulut bilişim ise, sanal barındırma imkânı sağlar. Soyut bir çözümdür ve fiziksel donanım yoluyla erişilebilir olmak yerine tüm sunucu, yazılım ve ağlar bulut aracılığı ile şirket dışında barındırılabilir. Bulut bilişimi, sağladığı avantajlar noktasında geleneksel BT altyapısından ayıran temel farklar ise;
Esneklik.
        Bulutta barındırılan veriler ve uygulamalar, farklı sunucular arasında eşit olarak dağıtılır. Bu sayede herhangi bir sunucu arızası yaşandığında uzun süreli kesinti veya veri kaybı önlenmiş olur. Bulut teknolojileri ayrıca daha iyi bilgi işlem gücü de dâhil olmak üzere daha fazla depolama alanı ve sunucu kaynağı sunar. Bu, yazılımınızın ve uygulamalarınızın daha hızlı performans göstermesi anlamına gelir.
Geleneksel BT sistemleri ise dayanıklılık konusunda buluta kıyasla düşük performansa sahiptir. Sınırlı kapasiteye sahip olmaları, verimlilik ve arıza sürelerine karşı direnç noktasında firmanız açısından dezavantaj oluşturabilir.

        Bulut Bilişim’in Geleneksel BT Altyapısından Farkı Nedir?

        Ölçeklenebilirlik
        Bulut bilişim, geleneksel altyapıya kıyasla gelişmiş bir esneklik ve ölçeklenebilirlik düzeyi sunar. Bulut BT altyapısı isteğe bağlı artırılabilen, sanal alanı sınırsız depolama alanına ve daha fazla sunucu kaynağına sahiptir. Ayrıca, kaynaklarınız ve BT altyapınız üzerinde tam kontrole sahip olur, veri trafiğinize ve iş hacminize bağlı olarak kaynaklarınızı azaltabilir veya artırabilirsiniz. Bu, işletmenizin büyümesi için daha fazla esneklik sağlar.
        Geleneksel BT altyapısı, yalnızca mevcut kaynaklarınız çevresinde kullanım imkânı sağlar. Değişen ihtiyaçlarınız doğrultusunda kapasite artırmak istediğinizde ise tek çözüm başka bir sunucu almak veya kiralamak olacaktır. Ek yazılım ve donanım ihtiyacı ile beraber iş yükünüz de aynı oranda artacağından maliyetleriniz de hızla yükselecektir.

        Otomasyon
        Bulut bilişim ile geleneksel BT altyapısı arasındaki temel fark, bunların nasıl yönetildiğidir. Bulut bilişimde BT altyapısı gerekli tüm donanımlarla ilgilenen, güvenlik önlemlerinin alınmasını ve sorunsuz çalışmasını sağlayan, bulut servis sağlayıcısı tarafından yönetilir. Geleneksel BT ise, şirketiniz için pahalı ve zaman alıcı olabilen şirket içinde yoğun bir yönetim süreci gerektirir. Bu da sunucularınızın düzenli olarak izlenmesini ve bakımını sağlama, yapılandırma ve güvenlik konularında BT personelinin ekstra mesai harcaması anlamına gelir.

        Düşük Maliyet
        Bulut tabanlı BT çözümleri, geleneksel yöntemlere kıyasla daha uygun maliyetlere sahiptir. Maliyetlerin düşüklüğü bu teknolojinin firmanıza sağladığı en büyük avantajlardan birisidir. BT ihtiyacını karşılamak noktasında bulut bilişimi tercih ederek yüksek ilk yatırım maliyetlerinden kurtulabilirsiniz. Bununla birlikte, periyodik olarak ihtiyaç duyulan bakım ve operasyonel maliyetler de ortadan kalkar. Öte yandan verinin, çağın ihtiyaçlarına karşılık verebilen modern bir veri merkezinde yer alması, işletmenizin daha verimli, kolay yönetilebilir ve üretken bir altyapıya sahip olmasına olanak sağlar.

        Yüksek Güvenlik
        Geleneksel BT altyapısı ile verilerinizin güvenliği tamamen sizin kontrolünüzdedir. Yerel ağınıza fiziksel olarak bağlı olan BT altyapınızın, ilgili departmanlar tarafından 7/24 yönetilmesi gerekir. Ayrıca, doğru güvenlik stratejilerinin ve veri kurtarma sistemlerinin uygulanmasını sağlamak için önemli miktarda zamana ve yatırıma ihtiyaç duyarsınız. Bulut teknolojisinin sunduğu Disaster Recovery ve Backup çözümler sayesinde, verilerin güvenliği ve sistemlerin kesintisiz çalışması sağlanır. Dolayısıyla işletmeniz, altyapınızda yaşanabilecek olan herhangi bir aksaklık, siber veya fiziki olası bir tehdit karşısında veri kaybı yaşamaz ve iş süreçleriniz kesintisiz bir şekilde devam eder.

        Yüksek Verimlilik
        Cloud hizmetleri homojendir. Bu özelliği ile şirket içi ve dış kaynaklardan elde edilen veri ve bilgilerin kolektif bir biçimde paylaşılmasına ve kullanılmasına olanak sağlar. Bu sayede, firmanız iş süreçlerinde maksimum düzeyde verim sağlarken; müşteri ve veri yönetimi gibi kritik konuların takibi noktasında da yüksek performans sergilersiniz.
        Fonetsan, kesintisiz çalışması gereken akıllı işletmeler için profesyonel bir Cloud hizmeti sunarak doğru çözümler üretir. Dağıtım, tedarik ve satış operasyonlarını yürüten, müşterinin davranışlarını anlamayı hedefleyen araçlar Fonetsan’in Cloud platformu üzerinden çalışarak hem müşterilere hem de kurumlara kesintisiz bir deneyim sunar. Günlük hayatımızın içinde bize dokunan birçok firmaya global standartlarda, kaliteli ve profesyonel hizmet vermeyi gelenek haline getirmiş Fonetsan’in Telehouse Istanbul Veri Merkezi, güçlü referanslara dayanan Cloud Servisleri ile iş sürekliliği ve kesintisizlik sağlarken iş süreçlerini akıllı hale getirir.